Служба підтримки: 067-781-42-25
komkorlviv@gmail.com

Налаштування обладнання

  • Налаштування для Windows XP
  • Налаштування для Windows 7
  • Налаштування для Linux
  • Налаштування для Windows 8,10

Windows XP має вбудовану підтримку протоколу PPPoE тому, для налаштування підключення, додаткового програмного забезпечення встановлювати не потрібно.

Щоб налаштувати підключення за допомогою широкосмугового протоколу PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрийте меню "Пуск" ->  "Панель керування" ("Пуск" ->  "Панель управления", "Start" -> "Control panel"):

pppoe win xp 1

2. У вікні "Панель керування" ("Панель управления", "Control panel") відкрийте іконку "Мережні підключення" ("Сетевые подключения", "Network Connections"):

3. В головному меню вікна "Мережні підключення" ("Сетевые подключения", "Network Connections") відкрийте "Файл" -> "Нове підключення" ("Файл" -> "Новое подключение", "File" -> "New Connection"):

pppoe win xp 3

4. У діалоговому вікні "Майстер нових підключень" ("Мастер новых подключений", "New Connection Wizard") натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

5. У діалоговому вікні "Тип мережного підключення" ("Тип сетевого подключения", "Network Connection Type") оберіть пункт "Підключитися до Інтернету" ("Подключить к Интернету", “Connect to the Internet") та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

pppoe win xp 5

6. У діалоговому вікні "Триває підготовка" ("Идет подготовка", "Getting Ready") оберіть пункт "Установити підключення вручну" ("Установить подключение вручную", "Set up my connection manually") та натисніть "Далі"("Далее", "Next"):

pppoe win xp 6

7. У діалоговому вікні "Підключення до інтернету" ("Подключение к интернету", "Internet Connection") виберіть пункт "Через високошвидкісне підключення, яке потребує вказання імені користувача й пароля" ("Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль", "Connect using a broadband connection that requires a user name and password") та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

pppoe win xp 7

8. У діалоговому вікні  "Ім'я підключення" ("Имя подключения", "Сonnection Name") в полі "Ім'я постачальника послуг Інтернету" ("Имя поставщика услуг", "ISP Name") введіть довільну назву нового підключення (наприклад,"Internet") та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

pppoe win xp 8

9. У діалоговому вікні "Відомості про обліковий запис Інтернету" ("Детали учетной записи в Интернете", "Internet Account Information") в полях "Користувач" ("Имя пользователя", "User name") та "Пароль" (Пароль", "Password") введіть логін та пароль, що надані Вам при оформленні Заяви-замовлення. В полі "Підтвердження" ("Подтверждение", "Confirm password") повторно введіть свій пароль та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

pppoe win xp 9

10. Далі з'явиться останнє вікно налаштувань, в якому Ви можете вибрати, чи потрібно створити іконку підключення на робочому столі. Для подальшого полегшення процесу щоденного підключення, радимо поставити галочку напроти "Додати ярлик підключення до робочого стола" ("Добавить ярлык подключения на рабочий стол", "Add a shortcut to this connection to my desktop”) та натисніть "Готово" ("Готово", "Finish"):

pppoe win xp 10

11. Після цього з'явиться вікно щойно створеного Вами Інтернет-підключення, в якому, для підключення до мережі Internet, достатньо натиснути "Підключити" ("Подключение", "Connect"):

pppoe win xp 11

12. Якщо все було виконано правильно, підключення пройде успішно і в треї (системна область біля годинника) з'явиться піктограма підключення та виринаюче повідомлення типу  "Internet зараз підключено" ("Internet сейчас подключен", "Internet is now connected").

Операційна система Windows 7 має вбудовану підтримку протоколу PPPoE, тому для налаштування підключення жодного додаткового програмного забезпечення встановлювати не потрібно.

Щоб налаштувати підключення за допомогою широкосмугового протоколу PPPoE (Point-to-point protocol over ethernet), Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрийте меню "Пуск" ->  "Панель керування" ("Пуск" ->  "Панель управления", "Start" ->  "Control panel"):

pppoe win seven 1

2. У вікні "Панель керування" ("Панель управления", "Control panel") в розділі "Мережа й Інтернет" ("Сеть и Интернет", "Network and Internet") оберіть пункт "Перегляд стану мережі та завдань" ("Просмотр состояния сети и задач", "View network status and tasks"):

3. У вікні "Центр мережних підключень і спільного доступу" ("Центр управления сетями и общим доступом", "Network and Sharing Center") оберіть пункт "Настроїти нове підключення або мережу" ("Настройка нового подключения или сети", "Set up a new connection or network"):

4. У діалоговому вікні "Оберіть варіант підключення" ("Выберите вариант подключения", "Choose a connection option") оберіть пункт "Підключитися до Інтернету" ("Подключение к Интернету", "Connect to the Internet") та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

* Якщо на момент створення підключення на Вашому комп'ютері існують інші PPPoE підключення до Інтернету (наприклад "Internet 2"), перед Вами з'явиться діалогове вікно "Скористатися наявним підключенням?" ("Использовать имеющееся подключение?", "Do you want to use a connection that you already have?"). Для продовження налаштування оберіть пункт "Ні, створити нове підключення" ("Нет, создать новое подключение", "No, create a new connection") та натисніть"Далі" ("Далее", "Next"):

5. У діалоговому вікні "Яким чином підключитися?" ("Как выполнить подключение?", "How do you want to connect?") оберіть пункт "Широкосмугове (PPPoE)" ("Высокоскоростное (с PPPoE)", "Broadband (PPPoE)"):

6. У діалоговому вікні "Введіть інформацію, одержану від свого Інтернет-провайдера" ("Введите информацию, полученную от поставщика услуг Интернета", "Type the information from your Internet service provider (ISP)") в полях "І'мя користувача" ("Имя пользователя", "User name") та "Пароль" ("Пароль", "Password") введіть логін та пароль, що надані Вам при оформленні Заяви-замовлення. В полі "Назва підключення" ("Имя подключения", "Connection Name") введіть довільну назву нового підключення (наприклад, "Internet") та натисніть "Підключити" ("Подключить", "Connect"):

7. Якщо все було виконано правильно, підключення до Інтернету пройде успішно і перед Вами з'явиться інформаційне вікно "Комп'ютер підключено до Інтернету" ("Подключение к Интернету выполнено", "You are connected to the Internet"), в якому Ви можете натиснути "Перейти до перегляду Інтернет сторінок" ("Приступить к обзору Интернета", "Browse the Internet now"), після чого відкриється вікно Вашого браузера по замовчуванню, або натиснути "Закрити"("Закрыть", "Close"), якщо попередній варіант Вас не влаштовує:

8. У випадку першого використання даного підключення додатково з'явиться вікно "Виберіть розташування для мережі "Internet" ("Выберите расположение для сети "Internet", "Select a location for the 'Internet' network") із запитом застосування мережевих параметрів до підключення. Виберіть той тип, що Вам найбільше підходить (наприклад "Домашня мережа" ("Дома", "Home")):

9. Керувати підключеннями на Вашому комп'ютері можна за допомогою меню "Наразі встановлено підключення до" ("Текущие подключения", "Currently connected to"), потрапити в яке можна натиснувши лівою клавішею миші на піктограмі монітора в системному треї біля годинника. Якщо підключення до Інтернету в даний момент встановлено, піктограма"Internet" відображатиметься в цьому меню з статусом "Підключено" ("Подключено", "Connected"):

10. Наступного разу, коли Вам потрібно буде знову підключитися до мережі Інтернет, зайдіть в меню"Наразі встановлено підключення до" ("Текущие подключения", "Currently connected to") та натисніть "Підключитися" ("Подключение", "Connect") напроти підключення з назвою "Internet":

11. Після цього з'явиться вікно "Підключення до Internet" ("Подключение к Internet", "Connect Internet"), в якому, для підключення до мережі Internet (при умові вірно введених логіна та пароля),  достатньо натиснути "Підключити" ("Подключение", "Connect").

Операційна система Windows 7 має вбудовану підтримку протоколу PPPoE, тому для налаштування підключення жодного додаткового програмного забезпечення встановлювати не потрібно.

Щоб налаштувати підключення за допомогою широкосмугового протоколу PPPoE (Point-to-point protocol over ethernet), Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрийте меню "Пуск" ->  "Панель керування" ("Пуск" ->  "Панель управления", "Start" ->  "Control panel"):

pppoe win seven 1

2. У вікні "Панель керування" ("Панель управления", "Control panel") в розділі "Мережа й Інтернет" ("Сеть и Интернет", "Network and Internet") оберіть пункт "Перегляд стану мережі та завдань" ("Просмотр состояния сети и задач", "View network status and tasks"):

3. У вікні "Центр мережних підключень і спільного доступу" ("Центр управления сетями и общим доступом", "Network and Sharing Center") оберіть пункт "Настроїти нове підключення або мережу" ("Настройка нового подключения или сети", "Set up a new connection or network"):

4. У діалоговому вікні "Оберіть варіант підключення" ("Выберите вариант подключения", "Choose a connection option") оберіть пункт "Підключитися до Інтернету" ("Подключение к Интернету", "Connect to the Internet") та натисніть "Далі" ("Далее", "Next"):

* Якщо на момент створення підключення на Вашому комп'ютері існують інші PPPoE підключення до Інтернету (наприклад "Internet 2"), перед Вами з'явиться діалогове вікно "Скористатися наявним підключенням?" ("Использовать имеющееся подключение?", "Do you want to use a connection that you already have?"). Для продовження налаштування оберіть пункт "Ні, створити нове підключення" ("Нет, создать новое подключение", "No, create a new connection") та натисніть"Далі" ("Далее", "Next"):

5. У діалоговому вікні "Яким чином підключитися?" ("Как выполнить подключение?", "How do you want to connect?") оберіть пункт "Широкосмугове (PPPoE)" ("Высокоскоростное (с PPPoE)", "Broadband (PPPoE)"):

6. У діалоговому вікні "Введіть інформацію, одержану від свого Інтернет-провайдера" ("Введите информацию, полученную от поставщика услуг Интернета", "Type the information from your Internet service provider (ISP)") в полях "І'мя користувача" ("Имя пользователя", "User name") та "Пароль" ("Пароль", "Password") введіть логін та пароль, що надані Вам при оформленні Заяви-замовлення. В полі "Назва підключення" ("Имя подключения", "Connection Name") введіть довільну назву нового підключення (наприклад, "Internet") та натисніть "Підключити" ("Подключить", "Connect"):

7. Якщо все було виконано правильно, підключення до Інтернету пройде успішно і перед Вами з'явиться інформаційне вікно "Комп'ютер підключено до Інтернету" ("Подключение к Интернету выполнено", "You are connected to the Internet"), в якому Ви можете натиснути "Перейти до перегляду Інтернет сторінок" ("Приступить к обзору Интернета", "Browse the Internet now"), після чого відкриється вікно Вашого браузера по замовчуванню, або натиснути "Закрити"("Закрыть", "Close"), якщо попередній варіант Вас не влаштовує:

8. У випадку першого використання даного підключення додатково з'явиться вікно "Виберіть розташування для мережі "Internet" ("Выберите расположение для сети "Internet", "Select a location for the 'Internet' network") із запитом застосування мережевих параметрів до підключення. Виберіть той тип, що Вам найбільше підходить (наприклад "Домашня мережа" ("Дома", "Home")):

9. Керувати підключеннями на Вашому комп'ютері можна за допомогою меню "Наразі встановлено підключення до" ("Текущие подключения", "Currently connected to"), потрапити в яке можна натиснувши лівою клавішею миші на піктограмі монітора в системному треї біля годинника. Якщо підключення до Інтернету в даний момент встановлено, піктограма"Internet" відображатиметься в цьому меню з статусом "Підключено" ("Подключено", "Connected"):

10. Наступного разу, коли Вам потрібно буде знову підключитися до мережі Інтернет, зайдіть в меню"Наразі встановлено підключення до" ("Текущие подключения", "Currently connected to") та натисніть "Підключитися" ("Подключение", "Connect") напроти підключення з назвою "Internet":

11. Після цього з'явиться вікно "Підключення до Internet" ("Подключение к Internet", "Connect Internet"), в якому, для підключення до мережі Internet (при умові вірно введених логіна та пароля),  достатньо натиснути "Підключити" ("Подключение", "Connect").

Налаштування операційної системи Linux здійснюється на прикладі Ubuntu, оскільки вона є найбільш розповсюдженою серед Linux-систем.

Щоб налаштувати підключення за допомогою широкосмугового протоколу PPPoE (Point-to-point protocol over ethernet) Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Відкрийте меню "Програми" -> "Стандартні" -> "Термінал" ("Приложения" -> "Стандартные" -> "Терминал", "Applications" -> "Accessories" -> "Terminal"):

2. У щойно відкритому терміналі введіть команду sudo pppoeconf, як зображено нижче, та натиснітьEnter:

УВАГА! Для виконання команди sudo pppoeconf від суперкористувача (root) з'явиться запит для вводу пароля непривілейованого користувача. Введіть цей пароль та натисніть Enter.

3. У діалоговому вікні "ВСІ ПРИСТРОЇ ЗНАЙДЕНО?" ("ВСЕ УСТРОЙСТВА НАЙДЕНЫ?", "ALL DEVICES FOUND?") з'явиться безпосередньо програма налаштування підключення, яка відобразить усі знайдені мережеві пристрої. У більшості випадків розпізнаються усі мережеві інтерфейси і жодних додаткових дій робити не потрібно. Для продовження натисніть "Так" ("Да", "Yes"):

4. У діалоговому вікні "СКАНУВАННЯ ПРИСТРОЇВ" ("СКАНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА", "SCANNING DEVICE")відобразиться процес пошуку активного мережевого адаптера і доступність через нього сервера РРРоЕ-автентифікації:

УВАГА! Якщо система відобразить діалогове вікно з помилкою "НЕ З'ЄДНАНО" ("ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО", "NOT CONNECTED"), необхідно перевірити чи активний мережевий адаптер та чи кабель правильно підключений до нього:

5. У діалоговому вікні "ПОПУЛЯРНІ ПАРАМЕТРИ" ("ПОПУЛЯРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ", "POPULAR OPTIONS") виникне запит, чи бажаєте Ви використати опції defaultroute (автоматично додає маршрут по замовчуванню), noauth (не потребує від автентифікації PPPoE сервера) та видалити опціюnodetach. В більшості випадків ці дії потрібні для успішного підключення, тому натисніть "Так" ("Да", "Ok"):

УВАГА! Якщо система відобразить діалогове вікно "ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН" ("ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ", "OKAY TO MODIFY"), це свідчить про те, що у Вас вже налаштоване підключення і система питає чи потрібно перезаписати існуючі налаштування. Для підтвердження натисніть"Так" ("Да", "Yes"):

6. У діалоговому вікні "ВВЕДІТЬ ЛОГІН" ("ВВЕДИТЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ", "ENTER USER NAME") введіть логін, який наданий Вам при оформленні Заяви-замовлення, та натисніть "Гаразд" ("Ок", "Ок"):

7. У діалоговому вікні "ВВЕДІТЬ ПАРОЛЬ" ("ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ", "ENTER PASSWORD") введіть пароль, який наданий Вам при оформленні Заяви-замовлення, та натисніть "Гаразд" ("Ок", "Ок"):

8. У діалоговому вікні "ВИКОРИСТАННЯ PEER DNS" ("ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PEER DNS", "USE PEER DNS") Вас запитає, чи хочете Ви, щоб система автоматично використовувала адреси DNS-серверів, виданих провайдером при підключенні. Для підтвердження натисніть "Так" ("Да", "Yes"):

9. У діалоговому вікні "ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ MSS" ("ПРОБЛЕМА С ОГРАНИЧЕННЫМ MSS", "LIMITED MSS PROBLEM") для уникнення можливих проблем з підключенням, пов'язаних із специфікою обладнання, рекомендується обмежити розмір MSS до 1452 байт (технічний параметр стека TCP/IP). Для підтвердження натисніть "Так" ("Да", "Yes"):

10. У діалоговому вікні "ГОТОВО" ("ВЫПОЛНЕНО", "DONE") Вас запитає, чи потрібно автоматично підключати це з'єднання при кожному завантаженні Вашого комп'ютера. Для підтвердження, натисніть "Так" ("Да", "Yes"); для відмови - "Ні" ("Нет", "No"):

11. У діалоговому вікні "ВСТАНОВИТИ ЗЄДНАННЯ" ("УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ", "ESTABLISH A CONNECTION"), натисніть"Так" ("Да", "Yes"), якщо Ви бажаєте, щоб підключення до Інтернету відбулося зараз. Для відмови натисніть "Ні" ("Нет", "No"):

12. Якщо усі налаштування були проведені коректно, Ви побачите діалогове вікно "З'ЄДНАННЯ ІНІЦІАЛІЗОВАНО" ("ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНИЦИАЛИЗИРОВАНО", "CONNECTION INITIATED") з повідомленням про успішне встановлення з'єднання з Інтернетом. Для завершення натисніть "Гаразд" ("Ок", "Ок"):

13. При успішному підключенні до мережі Інтернет у виводі команди ifconfig з'явиться новий мережевий інтерфейс "ppp0":

* Керувати PPPoE підключенням можна за допомогою наступних команд:

sudo poff dsl-provider - розірвати PPPoE підключення;

sudo pon dsl-provider - встановити PPPoE підключення;

plog - перевірити статус PPPoE підключення.

УВАГА! Якщо вивід команди plog містить записи типу "CHAP authentication succeeded", то це свідчить про те, що автентифікація пройшла успішно:

УВАГА! Якщо вивід команди plog містить записи типу "CHAP authentication failed", то це свідчить про те, що автентифікація не пройшла успішно, у зв'язку з невірним введенням логіну або паролю:

* Інформацію про логін та пароль можна переглянути та змінити за допомогою команди sudo nano /etc/ppp/pap-secrets.

В меню пуск обрати робочий стіл

На робочому столі поставити курсор в правий бік екрану до кінця та в меню що з’явиться обрати іконку «Настройки»

Обрати «Панель керування»

В «Панелі керуваня» натиснути на напис «Мережа й Інтернет»

Клікнути на напис «Центр мережних підключень і спільного доступу»

Обрати «Настроїти  нове Підключення або мережу»

Обрати «Підключитися до Інтернету»

Обрати «Широкосмугове РРРоЕ»

Ввести ім’я користувача та логін отримані від техніка вказані у пам’ятці для абонента.

При потребі - дозволити іншим користувачам ПК використовувати інтернет.

 
 

Зворотний дзвінок